Polityka prywatności i plików cookies

Pełny dokument (PDF) polityki prywatności dostępny jest do pobrania TUTAJ

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Oliwier Kopaczel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER Oliwier Kopaczel z siedzibą w Ustronie (95-073 Ustronie, poczta Grotniki), ul. Sarnia 2,(NIP: 7322153291), (REGON: 101642097), adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 792 799 191.
 2. Oliwier Kopaczel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER Oliwier Kopaczel z siedzibą w Ustronie jest również Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na Newsletter i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz osób, które wyraziły zgodę na profilowanie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej http://mehenker.com, zwanego dalej „Serwisem” lub „Sklepem Internetowym” w tym jego podstron, administrowanego przez Oliwiera Kopaczel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER Oliwier Kopaczel z siedzibą w Ustronie (95-073 Ustronie, poczta Grotniki), ul. Sarnia 2,(NIP: 7322153291), (REGON: 101642097), adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 792 799 191 zwany dalej „Mehenker”.
 2. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Klienta uniemożliwi ich świadczenie (patrz pkt. 4). Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Klienta jego danych osobowych. Jednakże w zakresie realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych towarów lub usług, założenia konta, rozpoczęcia subskrypcji Newslettera, wypełnienia formularza kontaktowego, koniecznym będzie podanie przez Klienta danych osobowych. Dokonując zakupu bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowego zamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzeby m.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Klienta jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Klienta danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Klientowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
 6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Klientowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Mehenker wobec Klienta.
 7. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularza zamówienia na oferowane przez Mehenker towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Klienta określonych danych osobowych.
 8. Dane osobowe zamieszczone przez Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta Serwisu.
 9. W przypadku, gdy Klient Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Klientowi Newslettera.
 10. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 11. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Mehenker zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Klienta i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz Newsletterów do jego potrzeb.
 12. W zależności od usług z jakich korzysta Klient Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  a) w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów lub usług w Serwisie: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, informacje na temat zamówień, zwrotów, itd. Powyższe dane pozyskiwane będą wyłącznie w zakresie realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych towarów.
  b) przy rejestracji Konta w Serwisie i utrzymywaniu konta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń numer telefonu, ustawienia konta adres e-mail, wybrane hasło. W przypadku gdy Klient dokona zakupu towaru lub usługi oferowanej przez Mehenker - historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności.
  c) przy zapisie na Newsletter: adres e-mail;
  d) przy wypełnieniu formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail
  e) dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu: logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Jeżeli Klient skorzysta z usług Serwisu, Mehenker będzie przetwarzać dane osobowe Klienta:
  a) w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – realizacja zakupów online.
  b) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c) w zakresie i w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych a przetwarzanie nie narusza interesów lub podstawowych praw i wolności Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obsługa Klienta, korzystania z plików cookies służących analizie aktywności Klientów, utrzymania sesji, dostosowania treści prezentowanych na Stronie do preferencji Klienta,
  d) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - założenie i prowadzenie konta klienta oraz świadczenie usług przez Sklep Internetowy.
  e) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – marketing bezpośredni.
  f) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli wyraził on chęć profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Klientów, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 3. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu u Klientów w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Klienta Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

(Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.)

IV. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, np. obsługa reklamacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy - do czasu wycofania tej zgody.
 2. Dane osobowe w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych wynikających m.in. z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta,
 4. W zakresie przesyłania Newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania - przez okres do czasu wycofania zgody przez Klienta na takie przetwarzanie.

V. Uprawnienia Klienta po przekazaniu danych osobowych

 1. W Serwisie Mehenker wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu internetowego pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu http://mehenker.com, którym jest Oliwier Kopaczel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER Oliwier Kopaczel z siedzibą w Ustronie (95-073 Ustronie, poczta Grotniki), ul. Sarnia 2, NIP: 7322153291, REGON: 101642097, adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 792 799 191.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.
 6. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Klienta Serwisu.
 7. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta.
 8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.
 9. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.
 10. Klient może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 11. Klient Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała Cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku Cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 1. Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO - w każdej chwili Klient, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Klienta, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Jeżeli Klient jest zarejestrowany w serwisie, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO - w każdej chwili Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO – Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, lub jeżeli Administrator nie będzie posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO – Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) gdy Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usuniecie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 5. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO - Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Klienta, Klient posiada również prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.
 6. Prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, powołując się na nadrzędność jej interesów, praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego art. 77 RODO - w przypadku uznania przez Klienta, którego dane osobowe dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Klientowi, któremu dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jego danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Prawa wymienione powyżej Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy:
  a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mehenker.com
  b) drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 792 799 191
  c) drogą listowną na adres siedziby Mehenker: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów

VI. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

 1. Korzystanie z niektórych usług Serwisu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez Mehenker usług, tzn.: dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.
 2. Mehenker nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Środki techniczne

Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

VIII. Polityka Cookies

 1. W Serwisie Mehenker wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu internetowego pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu http://mehenker.com, którym jest Oliwier Kopaczel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER Oliwier Kopaczel z siedzibą w Ustronie (95-073 Ustronie, poczta Grotniki), ul. Sarnia 2, NIP: 7322153291, REGON: 101642097, adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 792 799 191.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.
 6. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Klienta Serwisu.
 7. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta.
 8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.
 9. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.
 10. Klient może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 11. Klient Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała Cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku Cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.