Dofinansowania z Uni Europejskiej

MEHENKER-Oliwier Kopaczel realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Mehenker poprzez wdrożenie innowacji technologicznej, produktowej, procesowej oraz innowacji organizacyjnej i marketingowej”, nr POIR.02.03.01-10-0011/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej poprzez zakup maszyny – centrum obróbczego sterowanego numerycznie, oraz wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy nowych produktów.

Założeniem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe – centrum obróbcze sterowane numerycznie. Zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu umożliwi automatyzację procesu produkcji i regeneracji części zamiennych do samochodów osobowych. Inwestycja ta wpłynie na zmianę procesów produkcji stosowanych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 1 208 603,00 zł
Wartość dofinansowania: 683 270,00 zł
Planowany okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2020