Please be advised that our online store uses cookie files technology and at the same time does not automatically collect any information, except for the information contained in these files (so-called "cookies"). close

Dofinansowania z Uni Europejskiej

MEHENKER-Oliwier Kopaczel realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Mehenker poprzez wdrożenie innowacji technologicznej, produktowej, procesowej oraz innowacji organizacyjnej i marketingowej”, nr POIR.02.03.01-10-0011/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej poprzez zakup maszyny – centrum obróbczego sterowanego numerycznie, oraz wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy nowych produktów.

Założeniem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe – centrum obróbcze sterowane numerycznie. Zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu umożliwi automatyzację procesu produkcji i regeneracji części zamiennych do samochodów osobowych. Inwestycja ta wpłynie na zmianę procesów produkcji stosowanych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 1 208 603,00 zł
Wartość dofinansowania: 683 270,00 zł
Planowany okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2020