Signál řídicí jednotky (DME) určuje polohu elektromagnetického ventilu umožňujícího průtok oleje do hydraulické spouštěcí soustavy. Síla pocházející od tlaku oleje má za následek posun pístu, ve kterém je prostřednictvím dvou opěrných ložisek osazena ozubená hřídel.

Hřídel má vyfrézované vně i uvnitř tisícihrany se šikmými zuby. Venkovní tisícihran spolupracuje s nábojem řetězového kola rozvodu a vnější tisícihran spolupracuje se sací rozvodovou hřídelí. Šikmé zuby tisícihranu způsobují vzájemné pootáčení rozvodové hřídele vůči řetězovému kolu při zasouvání/vysouvání ozubené hřídele pístu. Toto způsobuje změnu fází rozvodu (v tomto případě sacího ventilu).

 

V rozsahu nízkých otáček se rozvodová hřídel nachází v poloze pozdějšího otevření sacích ventilů. V rozsahu středních počtů otáček (kolem 3000 ot/min) regulační prvek otáčí rozvodovou hřídel ve směru dřívějšího otevření sacích ventilů. Po překročení určitého počtu otáček regulační prvek nastaví rozvodovou hřídel opět v poloze pozdějšího otevření sacích ventilů.